Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Μetadata aggregation at local, regional and national level

Δυναμικός χάρτης των συστημάτων ανάκτησης και συγκέντρωσης μεταδεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από το site της Europeana Local.

Δεν υπάρχουν σχόλια: