Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Έρευνα για την κατάρτηση πάνω στις ψηφιακές βιβλιοθήκες - Πρόγραμμα AccessIT

Ερωτηματολόγιο: http://www.surveygizmo.com/s/295376/-accessit

Το AccessIT είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Πολιτισμού 2007-13. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του είναι να οργανώσει προγράμματα κατάρτισης βασισμένα στο Διαδίκτυο για το προσωπικό των πολιτιστικών ιδρυμάτων (κυρίως δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία) που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό.

Η κατάρτιση θα επιτρέψει στους εργαζόμενους στα πολιτιστικά ιδρύματα να εκτελέσουν σημαντικά καθήκοντα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και να καταστήσουν το ψηφιακό περιεχόμενό τους διαθέσιμο για υποβολή στην υπηρεσία Europeana. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει επίσης ώστε να αποκτήσουμε εικόνα για τις ανάγκες κατάρτισης των νέων πτυχιούχων, ανέργων επαγγελματιών του χώρου κ.α.
Οι χώρες για τις οποίες προορίζεται αυτή η πιλοτική φάση είναι η Ελλάδα, η Σερβία και η Τουρκία.

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αυτό το σύντομο σε ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολόγιο, θα συμβάλετε σημαντικά στην ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στη χώρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας. Στη διάθεσή σας η σχετική υπερσύνδεση

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Ανοικτή πρόσβαση στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών αποτελεί την 45η πηγή που προστίθεται στο ευρετήριο του openarchives.gr. Αυτή την στιγμή περιέχει 18.071 διδακτορικές διατριβές, από τις οποίες οι 13.680 είναι διαθέσιμες σε μορφή πλήρους κειμένου.

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνει, σε ένα κεντρικό σημείο, τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες, με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Συγχαρητήρια στον Δρ. Νίκο Χούσο και σε όλη την ομάδα ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν.