Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με υλικό και μελέτες για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση

Μια ακόμη ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται από σήμερα στο ευρετήριο του openarchives.gr. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη με υλικό και μελέτες για την εκπαίδευση και την διά βίου μάθηση που δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Το εκπαιδευτικό υλικό και οι μελέτες που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ) βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα σε μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει ήδη σημαντικό υλικό που έχει παραχθεί από τις δράσεις των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ενώ εμπλουτίζεται καθημερινά με νέο περιεχόμενο και βελτιώνεται ως προς τη λειτουργικότητά της. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το υλικό που παράγεται και κατά τη διάρκεια του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
Να σημειωθεί ότι το openarchives.gr πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 50 ψηφιακές βιβλιοθήκες & ακαδημαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιλαμβάνει αυτή την στιγμή ~ 396.000 τεκμήρια.

Πηγή: http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=82906