Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

2010 Access to Learning Award Slideshow - Veria Central Public Library, Greece


Το  βραβείο  «Πρόσβαση στη Μάθηση» του Ιδρύματος Bill & Melinda Gatesγια το έτος 2010 απονεμήθηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσοτέρων από 180.000 ανθρώπων. http://blog.libver.gr/blog/?p=1358