Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

openarchives.gr + deixto

Για την εισαγωγή μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης στο ευρετήριο του openarchives.gr, απαιτούνταν μέχρι τώρα η υπάρξη μεταδεδομένων σε μορφή OAI-PMH.
Τέτοια μεταδεδομένα δημιουργούνται αυτόματα από λογισμικά όπως το dspace, το eprints και το Open Journal System. Με τον καιρό όμως, δημιουργήθηκε η ανάγκη να προστεθούν στο ευρετήριο και άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες που είτε είναι παλαιότερης τεχνολογίας είτε δεν υποστηρίζουν εξαγωγή μεταδεδομένων σε OAI-PMH ή κάποιο άλλο XML format.

Έτσι, ξεκινώντας με τo DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το openarchives.gr περιλαμβάνει και βιβλιοθήκες ανεξάρτητα από το λογισμικό τους και τα μεταδεδομένα που διαθέτουν. Αυτό το "μαγικό" δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την χρήση του DEiXTo.
Link
DEiXTo

Το ΔEiXToDEiXTo) είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα εξαγωγής δεδομένων από ιστοσελίδες που βασίζεται στο πρότυπο Document Object Model (DOM) του W3C. Επιτρέπει την δημιουργία κανόνων εξαγωγής δεδομένων (wrappers) που περιγράφουν με ακρίβεια και αξιοπιστία ποια τμήματα των δεδομένων μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να εξαχθούν κάθε φορά. Tα δεδομένα που εξάγονται μέσω του DEiXTo μπορούν να αποθηκευτούν σε RSS, XML ή οποιοδήποτε άλλο format.

Το DEiXTo χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην εξαγωγή δεδομένων από την Μουσική Βιβλιοθήκη όπου έγινε αρχικά αποδελτίωση των μεταδεδομένων των τεκμηρίων και συνέχεια με κατάλληλη επεξεργασία επιτεύχθηκε ο μετασχηματισμός τους σε OAI-PMH ώστε να εισαχθούν στο ευρετήριο του openarchives.gr.

Δημιουργός του DEiXTo είναι ο Κώστας Ντονάς.

DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

Το DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" αποτελεί την 39η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο του openarchives.gr. Λίγα λόγια από το site:

Το υλικό της Βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στη Δυτική Μουσική, με επιπλέον αξιόλογες συλλογές για την Αρχαία Ελληνική Τέχνη, το Θέατρο, τη Λογοτεχνία, τη Φιλοσοφία και τις Καλές Τέχνες γενικότερα. Σημαντικό μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης αποτελεί το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο συγκεντρώνει πλούσια βιβλιογραφία και δισκογραφία σχετικά με την αρχαία, τη βυζαντινή, τη δημοτική, τη ρεμπέτικη και την έντεχνη ελληνική μουσική, και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα αρχεία. Στο υλικό συγκαταλέγονται σημαντικά αρχεία συνθετών και σπάνιες συλλογές.

Περιλαμβάνει τα ψηφιοποιημένα αρχεία των συνθετών Μíκη Θεοδωράκη, Αιμίλιου Ριάδη, Γεωργίου Πονηρίδη, Frank Choisy, το αρχείο Νηλέα Καμαράδου, τις Συλλογές Χειρογράφων και Ελληνικών Τραγουδιών που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη, καθώς και το αρχείο Δόμνας Σαμίου που ανήκει στον «Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους χώρους της βιβλιοθήκης υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 260.000 τεκμήρια υψηλής πολιτιστικής αξίας τα οποία όμως δεν εμφανίζονται στο σύνολό τους στο διαδίκτυο εξαιτίας κάποιων περιορισμών. Συγκεκριμένα, δεν εμφανίζεται υλικό που σχετίζεται με δημόσιους φορείς, οργανισμούς και προσωπικά δεδομένα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" για την συνεργασία της.