Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ετερογένεια στις Ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες, η περίπτωση της EuropeanaΗ παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια της ημερίδας Theory and Practice in digital libraries, a European Approach. Το πολύ ενδιαφέρον υλικό όλων των παρουσιάσεων μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση: http://www.dlorg.eu/index.php/dl-org-events/theory-and-practice-in-digital-libraries-a-european-approach

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Workshop: Theory and Practice in Digital Libraries: A European Approach


Την Δευτέρα στις 13 Δεκεμβρίου θα έχω την χαρά να κάνω μια παρουσίαση με θέμα: "Heterogeneity in European Digital Libraries: The Europeana Challenge" στο:  Workshop, Theory and Practice in Digital Libraries: A European Approach, on Monday 13 December 2010 που θα διεξαχθεί στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του ΕΚΠΑ.

Το workshop αυτό διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος: DL.org: DL.org is mobilising Digital Library (DL) designers, developers, end-users and researchers from diverse domains in the drive towards interoperability, best practices and modelling foundatons for the enhanced development of next-generation DL systems.