Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Τέσσερα Νέα Επιστημονικά Περιοδικά από τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Τέσσερα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για τα περιοδικά:
έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, που διαθέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί συμμετέχω στο futurelibrary.grΣε  περίοδο μεγάλης  οικονομικής  ύφεσης, υποχώρησης του δημοσίου τομέα και απαξίωσης των πολιτιστικών  ιδρυμάτων, η  AME Future Library, με τη δωρεά του Ιδρύματος  «Σταύρος Νιάρχος», υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου Δημοσίων/Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό:
  • Ισχυροποιούμε τη φωνή μας και την αξία των βιβλιοθηκών στο ευρύτερο κοινό και σε αυτούς που χρηματοδοτούν τις λειτουργίες τους.
  • Δίνουμε ένα παράδειγμα ελπίδας και δύναμης σε όλη τη χώρα, καθώς, σε αντίθεση με το αρνητικό κλίμα  που  επικρατεί, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον συνάνθρωπό μας.
  • Ανοίγουμε το δρόμο για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη δικτύων σε  κάθε  περιφέρεια,  τα  οποία  θα  συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  παροχή  υπηρεσιών  που  έχει ανάγκη ο πολίτης σήμερα.
  • Υποστηρίζουμε  το όραμα αλλά και προτείνουμε στους εργαζόμενους των βιβλιοθηκών συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να δείξουν στην πράξη πόσο κοντά στον χρήστη μπορούν να σταθούν οι βιβλιοθήκες.
  • Επενδύουμε  στη  βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των βιβλιοθηκών. Άνθρωποι  με  ενθουσιασμό  και  σφαιρική  γνώση  των  προκλήσεων  της  νέας  εποχής  θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν  τα προβλήματα, ώστε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και την καχυποψία που διαπερνά την ελληνική κοινωνία σήμερα.


Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked Data

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η ανάπτυξη και ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού προσδιορίζουν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για τα μοντέλα αναπαράστασης, κωδικοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών δεδομένων ή όπως διευρύνονται και ορίζονται σήμερα ως «δεδομένα βιβλιοθηκών». Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου αναφοράς είναι η απαίτηση για συνύπαρξη και ολοκλήρωση των βιβλιογραφικών δεδομένων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, όπου όλες οι επιστημονικές κοινότητες συνυπάρχουν, εκφράζουν τις ιδιαίτερες πληροφοριακές τους απαιτήσεις, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοινότητα να τις μοιραστεί, να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης και να τις επεκτείνει. Είναι εύλογο ότι στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται (α) η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή διαχείριση και διάθεση οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, (β) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της χρήσης των μοντέλων δεδομένων των βιβλιοθηκών και (γ) ο επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών διάθεσης και κοινής χρήσης των δεδομένων αυτών. 

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να (α) αναδείξει το νέο ρόλο των βιβλιοθηκών ως μέλη ενός ευρύτερου δικτύου οργάνωσης, αποθήκευσης, διατήρησης, προώθησης και πρόσβασης της γνώσης και (β) να σκιαγραφήσει το τεχνολογικό υπόβαθρο – πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν τα παραπάνω. Το σεμινάριο θα εστιάσει στο πρότυπο των Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), στους νέους κανόνες καταλογογράφησης Resource Description and Access (RDA) και στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης στην επίδρασή τους στους καταλόγους των βιβλιοθηκών.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στους χώρους της οποίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρες 10.00 – 15.00. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  1. Εισαγωγή: Προς ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών. 
  2. Η οικογένεια των FRBR: FRBR, Functional Requirements for Authority Data (FRAD), Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) και οι RDA.
  3. FRBRization: δυνατότητες «μετατροπής» των τρεχόντων βιβλιογραφικών εγγραφών στο νέο μοντέλο δεδομένων FRBR.
  4. Συνδεμένα - Ανοικτά δεδομένα (Linked Open Data): Το νέο ψηφιακό περιβάλλον και οι δυνατότητες που προσφέρει.
  5. The Virtual International Authority File (VIAF): Ένα παράδειγμα διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Διδάσκοντες: Μανόλης Πεπονάκης (MLIS), Δρ. Μιχάλης Σφακάκης, Δρ. Χρήστος Παπαθεοδώρου

Eπικοινωνία – δηλώσεις συμμετοχήςΓιάννης Τσάκωνας (john@lis.upatras.gr, 2610-969625).

Παρατηρήσεις:  - Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. - Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. - Αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012)