Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Μέδουσα - Ψηφιακό αποθετήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας
H Μέδουσα είναι η 42η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο του openarchives.gr. Περιέχει πλούσιο υλικό από την περιοχή της Ημαθίας και ποιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:
Έχω την χαρά να είμαι ο τεχνικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη της Μέδουσας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Τροχόπουλο, τον Γιώργο τον Μπίκα και τον Δημήτρη Πρωτοψάλτου για την συνεργασία τους.