Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί την 36η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο του openarchives.gr.

Πρόκεται για μια εγκατάσταση του dspace που φιλοξενεί αυτή την στιγμή ~ 3900 τεκμήρια σε δύο συλλογές, εφημερίδες - περιοδικά και σπάνια βιβλία ενώ στο μέλλον πρόκειται να φιλοξενήσει το Ψηφιακό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Διδακτορικές Διατριβές, Διπλωματικές & Μεταπτυχιακές Εργασίες).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα υπεύθυνο για την ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης, Νικόλαο Ράπτη για την συνεργασία του.

Μετά την τελευταία αυτή προσθήκη, το openarchives.gr φιλοξενεί πλέον 36 ψηφιακές βιβλιοθήκες, 947 συλλογές και 329002 τεκμήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: