Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

b.ook.gr

Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, το «παραδοσιακό» βιβλίο δεν είναι πια η μόνη πηγή πληροφοριών και γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΕΕΛ/ΛΑΚ υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού διοργανώνουν Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων (e-book reader) που θα απευθύνεται στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το προσχέδιο της Προκήρυξης τίθεται σε ανοιχτή Διαβούλευση και θα εμπλουτιστεί από τις δικές σας παρατηρήσεις και προσθήκες.

Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της Προκήρυξης του Διαγωνισμού που θα δημοσιευτεί πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συγχαρητήρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΕΛΛ/ΛΑΚ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: