Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Η ψηφιοθήκη του ΑΠΘ στο openarchives.gr

Η ψηφιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης http://invenio.lib.auth.gr/ αποτελεί την 57η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο του openarchives.gr.


Αυτή την στιγμή, η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο με ~2.000 μόνο εγγραφές να έχουν προστεθεί στο openarchives.gr αλλά σταδιακά αυτός ο αριθμός θα γίνει πολύ μεγαλύτερος.

Η ψηφιοθήκη του ΑΠΘ περιλαμβάνει περίπου 125.000 τεκμήρια που κατανέμονται στις εξής συλλογές:
  • Ιδρυματικό Καταθετήριο (IKEE)
  • Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ
  • Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελ. Τύπο (1832-1932)
  • Συλλογή Μακεδονία
  • Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές
  • Άρθρα (36,521)
  • Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.)
  • Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’
Η προσθήκη της είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί την μεγαλύτερη βιβλιοθήκη ευρετηριάζει το openarchives.gr ως τώρα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και ιδιαίτερα στον κ. Θεοδωρόπουλο για την άψογη συνεργασία.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

oaipmh.com updated

OAIPMH.com is a web application capable of validating and extracting information from digital repositories via the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

Today, OAIPMH.com was updated (cakePHP 1.3 migrated to cakePHP 2.0.4) and optimized, resulting in a 25% increase in performance! By the way, congratulations to the cakePHP team for their excellent new release.

OAIPMH.com features:

  • Validation - The validation of an OAI-PMH enabled digital library is as simple as submitting the OAI-PMH URL to the application. The system evaluates the digital library and presents the results as a checklist.
  • Data extraction - Downloading large numbers of metadata records from multiple digital libraries is done simply by submitting the libraries' URLs. The process is extremely fast and is performed in parallel for multiple libraries.
For more information, please visit http://oaipmh.com