Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Ψήφισμα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τις κινητοποιήσεις στις βιβλιοθήκες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διαπιστώνει ότι:

 1. Η μη ένταξη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥπΕΠΘ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και
 2. η μη ρύθμιση των χρόνιων θεσμικών προβλημάτων τους (οργανισμοί, προσωπικό, κ.λπ.)
ανακόπτει τη μέχρι σήμερα ανοδική πορεία τους και στερεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα ένα από τα βασικότερα εργαλεία έρευνας και διδασκαλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μετά από έκτατη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

 1. Καλεί το ΥπΕΠΘ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο για την ένταξη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όσο και την εξεύρεση μόνιμης και βιώσιμης λύσης για το έκτακτο προσωπικό τους.
 2. Καλεί την Ακαδημαϊκή κοινότητα να συμπαρασταθεί έμπρακτα στις κινητοποιήσεις των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και των εργαζομένων σε αυτές.
 3. Στηρίζει την κινητοποίηση της Παρασκευής, 22 Μαΐου 2009, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και υποστηρίζεται από την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλους φορείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.Β.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Δανιηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών μας εκπλήσσει ευχάριστα για μια ακόμη φορά με την παρουσίαση μιας ακόμη ψηφιακής βιβλιοθήκης, της Δανιηλίς. Πρόκειται για μια ψηφιακή συλλογή που ευρετηριάζει και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών τίτλων ελληνικών περιοδικών της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.

Στην πρώτη σελίδα της Δανιηλίδας διαβάζουμε:
Η συλλογή περιλαμβάνει προς το παρόν κυρίως ιστορικά περιοδικά που εκδίδονταν στην περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό της με το περιεχόμενο νεώτερων τίτλων περιοδικών καθώς και με το περιεχόμενο σπάνιων και ιστορικών βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η συλλογή αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα».
Συλλογές
 • Ακαδημαϊκόν Ημερολόγιον Πατρών
 • Ελικών
 • Επαρχιακόν πνεύμα
 • Ημερολόγιον μετά πλήρους οδηγού των Πατρών
 • Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος
 • Ηχώ Εγκυκλοπαιδική
 • Ο Απόστολος Ανδρέας
 • Παλλάς
 • Πνύξ
Η Δανιηλίς είναι η 32η βιβλιοθήκη που προστίθεται στο ευρετήριο του openarchives.gr.

Πηγή: http://www.lis.upatras.gr/News/viewAnnouncement_EL.php?id=600