Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Ερωτηματολόγιο για τα blogs

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιό μας


για το ευρωπαϊκό έργο BlogForever.

Σκοπός του BlogForever είναι να αναπτύξει υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης και προβολής των blogs, με τελικό στόχο την καταγραφή και της ανάλυση της δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης φύσης των blogs καθώς και των χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης και της ανθρώπινης επικοινωνίας που τα διέπουν. 

Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο http://iprobe.gr/Surveys/BlogForever είναι εμπιστευτικές και δεν θα  ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Ξεκινώντας, θα σας δοθεί η επιλογή να συμμετάσχετε ως συγγραφέας ή ως αναγνώστης blogs. Για κάθε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση blogforever_survey@blogforever.eu

BlogForever (ICT No. 269963) is funded by the European Commission under Framework Programme 7 (FP7) ICT Programme