Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Πρωτοπορεί η ΒΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοπορεί και πάλι στον τομέα του open access με την ανοικτή πρόσκληση που δημοσίευσε σήμερα για την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης.
Ποιο συγκεκριμένα, η ΒΥΠ καλεί Σχολές, Τμήματα, εργαστήρια ή/και μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση υφισταμένων ή υπό έκδοση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων και ενδιαφέρονται ώστε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών (κατάθεση, αξιολόγηση και δημοσίευση των εργασιών) των σχετικών εκδόσεων να υλοποιείται πλέον αποκλειστικά σε δικτυακό περιβάλλον και το περιεχόμενο να διατίθεται στο διαδίκτυο με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης.

Δείτε την ανακοίνωση: http://www.lis.upatras.gr/News/viewAnnouncement_EL.php?id=545

Δεν υπάρχουν σχόλια: