Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Ο χάρτης των ιδρυματικών αποθετηρίων

Ο δικτυακός τόπος www.repository66.com παρουσιάζει τις γεωγραφική κατανομή των ιδρυματικών αποθετηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.


Εντύπωση μου προκάλεσε ότι ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά ιδρυματικά αποθετήρια, μόνο 3 είναι καταγεγραμμένα στο ROAR από όπου αντλούνται και τα δεδομένα για την σχεδίαση των χαρτών. (Ψηφίδα του Παν.Μακεδονίας, Νημερτής του Παν. Πατρών και Εύρηκα του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης.)
Mήπως θα έπρεπε και οι υπεύθυνοι των άλλων ιδρυματικών αποθετηρίων να κινητοποιηθούν λιγάκι και να δηλώσουν τα συστήματά τους σε αυτές τις υπηρεσίες. Αφού κάνουμε καλή δουλειά, γιατί να μην φαινόμαστε κιόλας;

Για την υλοποίησή του www.repository66.com χρησιμοποιούνται οι εξής web services:

Δεν υπάρχουν σχόλια: