Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών του ΤΕΙ Ηπείρου

Ένα ακόμη ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, η Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών του ΤΕΙ Ηπείρου προστέθηκε στο ευρετήριο του openarchives.gr που φιλοξενεί πλέον 15 πηγές. Μια μικρή περιγραφή των στόχων του περιοδικού που είδα στην σχετική σελίδα του:

Η "Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών" φιλοδοξεί να συμβάλλει μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση,στην κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων.

Στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει βήμα για την παρουσίαση επιστημονικά θεμελιωμένων αναλύσεων των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτωνκαι να συμβάλλει στην κριτική παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων προσεγγίσεων στην οικονομική σκέψη

Στην "Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών" γίνονται δεκτές εργασίες που εμπίπτουν σε όλες τις ειδικότητες της οικονομικής επιστήμης, όπως:

 • μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση,
 • οικονομικά της εργασίας,
 • δημόσια οικονομική,
 • διεθνείς οικονομικές σχέσεις,
 • αγορά χρήματος,
 • οικονομικά της τεχνολογίας,
 • οικονομικά της επιχείρησης,
 • οικονομικά του περιβάλλοντος,
 • περιφερειακή οικονομική,
 • αγροτική οικονομική,
 • ιστορία οικονομικών θεωριών,
 • ποσοτικές μέθοδοι,
 • οργάνωση-διοίκηση και χρηματοοικονομική
Υπεύθυνα για την έκδοση και την επιμέλεια του Περιοδικού είναι τα Τμήματα του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου.
Tέλος, εδώ να σημειώσω ότι με το περιοδικό είχα ασχοληθεί και παλαιότερα (σχετικό post από τον Ιούνιο) αλλά δεν είχα καταφέρει να το εντάξω στο openarchives.gr λόγω τεχνικών προβλημάτων με το OAI-PMH.

Δεν υπάρχουν σχόλια: