Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Το ΜΙΤ υιοθετεί πλήρως την ανοικτή πρόσβαση

Η σύγκλητος του ΜΙΤ ψήφισε ομόφωνα την διάθεση όλων των δημοσιεύσεων των μελών του υπό το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης.

Now, in a move that will undoubtedly redraw the battle lines, the faculty of MIT have unanimously voted to make any publications they produce open access.
Πηγές:

Δεν υπάρχουν σχόλια: