Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Στατιστικά ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών για το Φεβρουάριο 2009

Ενημερώθηκαν και γι'αυτό τον μήνα τα στατιστικά των ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο του openarchives.gr. Τα δέκα δημοφιλέστερα τεκμήρια είναι:

1. Γενικά Περί Εταιριών – Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ο.Ε. – Κλείσιμο Βιβλίων Ατομικής Επιχείρησης – Εγγραφές Σύστασης Α.Ε. –Συναλλαγές Για το 1ο Έτος – Εξαγωγή Αποτελέσματος – Κλείσιμο Βιβλίων »

Σαμαρά, Αντιγόνη, 20-11-2007

Η εργασία αυτή αναφέρει και αναλύει γενικές πληροφορίες που αφορούν όλα τα είδη των εταιρειών, ενώ χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα με σκοπό την...

http://hdl.handle.net/10184/293

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. »

Γκόγκα, Μαγδαληνή, Κούζη, Παναγιώτα, 15-11-2007

Η εργασία αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΟΕ ΕΕ, ΕΠΕ). Επίσης, αναλύεται ο φόρος εισοδήματος και η διανομή κερδών μιας...

http://hdl.handle.net/10184/280

3. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. »

Καραγκούνης, Δημήτριος, 07-11-2007

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τους τρόπους σύστασης και διαχείρισης όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Προσωπική).

http://hdl.handle.net/10184/268

4. [Εικόνα - Λάπωνες] » (image/jpeg)

http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/athinais/article/view/33872

5. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 – 1999. »

Τσαμαλέγκα, Αγορή, 10-01-2008

Παραλείπονται τα άρθρα του τεύχους 62, του έτους 1998, καθώς και το τεύχος 65 του έτους 1999., Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αποδελτιώνονται άρθρα του περιοδικού...

http://hdl.handle.net/10184/326

6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: LEASING, FACTORING, FORFAITING, VENTURE CAPITAL, FRANCHISING »

Μακρής, Νικόλαος, Μηντσούλης, Ιωάννης, 20-11-2007

Σε αυτήν την εργασία αναλύονται νέοι θεσμοί οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με περισσότερο εξειδικευμένους και αποτελεσματικούς τρόπους. Οι...

http://hdl.handle.net/10184/294

7. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα »

Μπανάκα, Γεωργία Κ., 13-07-2007

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σφαιρική εξέταση του τραπεζικού κλάδου της Ελλάδος. Προσπάθεια του συγγραφέα είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας...

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/1656

8. Πολιτιστική πολιτική και διοικηση »

Τζιρίνη, Ματίνα, 29-05-2007

Εργασία που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)

https://eureka.lib.teithe.gr:8443/dspace/handle/10184/168

9. Η τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης »

Αποστολά, Αικατερίνη, 21-01-2008

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθεί και να αναλυθεί η αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φαινόμενο του τουρισμού και τις πολύπλευρες εκφάνσεις...

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/2158

10. Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα : διασυνδεδεμένο σύστημα »

Μέγκας, Δημήτριος, 27-05-2008

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτή και αποδοτική μία επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Στα...

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/2415

Δεν υπάρχουν σχόλια: