Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Ενημερωτικό Δελτίο & Τετράδια Εργασίας του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ιδρύθηκε το 1960 με ερευνητικό πεδίο τη μελέτη του Νέου Ελληνισμού από τον 15ο αιώνα ως τις μέρες μας. Στα πλαίσια της παρουσίας του στο διαδίκτυο υλοποίησε πρόσφατα δύο ηλεκτρονικά περιοδικά, το Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ και τα Τετράδια Εργασίας του ΙΝΕ.

Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ είναι μια ετήσια περιοδική έκδοση που στόχο έχει την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου και των ερευνητών του ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποβεί όργανο επικοινωνίας μεταξύ των νεοελληνιστών στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται ανελλιπώς από το 1990, και το 2007 κυκλοφόρησε το 32ο τεύχος του.

Τετράδια Εργασίας του ΙΝΕ

Τα Τετράδια Εργασίας (Τ.Ε.) ιδρύθηκαν το 1982, για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για γρήγορη και άνετη ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών.
Και τα δύο ηλεκτρονικά περιοδικά είναι βασισμένα στο λογισμικό Open Journal System και διακρίνονται για την καλαίσθητη σχεδίασή τους. Από σήμερα, συμπεριλαμβάνονται και αυτά στο ευρετήριο του openarchives.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: