Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Κτίσις - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

H Κτίσις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η 34η βιβλιοθήκη που καταχωρείται στο ευρετήριο του openarchives.gr ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος της βάσης δεδομένων στα 339455 τεκμήρια!! Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο καταθετήριο βασισμένο στο λογισμικό dspace που φιλοξενεί οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Λίγα λόγια από την πρώτη σελίδα του:
H Κτίσις είναι ένα ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης όπου συγκεντρώνει οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ειδικότερα πρωτογενές ερευνητικό υλικό που δημιουργείται από τα μέλη του Πανεπιστημίου. Καθορισμένο καταυτό το πλαίσιο η Κτίσις καταδεικνύει την πνευματική ζωή και την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, διαφυλάσσοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή κοινότητα. Η Κτίσις πήρε την ονομασία της από το έμβλημα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου όπου απεικονίζει την Κτίση, το πνεύμα της δημιουργίας. Το έμβλημα προέρχεται από παράσταση ψηφιδωτού στην οικεία του Ευστόλιου που βρίσκεται στο αρχαίο Κούριο και ανάγεται στις αρχές του 5ου μ.Χ. αιώνα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πέτρο Αρτέμη και την Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την συνεργασία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: