Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: Δημιουργία, Διάθεση, Διατήρηση»

5-6 Νοεμβρίου 2009, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

1η Ανακοίνωση - 10/6/2009

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην δύσκολη φετινή συγκυρία για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, αναλαμβάνει την ευθύνη της συνέχισης του θεσμού του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με τη διοργάνωση του 18ου συνεδρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2009.

Την τελευταία πενταετία ο ψηφιακός χάρτης της χώρας μας άλλαξε δραματικά με τη δημιουργία μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχομένου. Περιεχομένου που πρωτίστως αφορούσε σε τεκμήρια πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και δευτερευόντως σε σύγχρονα ή τρέχοντα επιστημονικά τεκμήρια. Οι προσπάθειες εμπλουτισμού του ψηφιακού περιεχομένου φαίνεται να συνεχίζονται και να εντείνονται στο άμεσο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και την τρέχουσα παραγωγή με την συμμετοχή του συνόλου των μερών του κύκλου παραγωγής & διάθεσης περιεχομένου: ιδρύματα, δημιουργοί, εκδότες.

Τα δεδομένα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα/ζητήματα, που φιλοδοξούμε να μελετηθούν και συζητηθούν διεξοδικά στο φετινό συνέδριο:

 • ποιο είναι το παρόν και το μέλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων και εν γένει της παραγωγής και διάθεσης τρέχοντος ψηφιακού περιεχομένου στη χώρα μας
 • ποιες οι απαιτήσεις, οι θέσεις και οι ρόλοι των επιμέρους μερών στην αλυσίδα παραγωγής περιεχομένου: χρηματοδότες, δημιουργοί, εκδότες, βιβλιοθήκες, χρήστες
 • πως διαμορφώνονται οι νέες πολιτικές και πρακτικές για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και για την ανοικτή ή όχι πρόσβαση στο περιεχόμενο
 • ποιες είναι οι απαιτούμενες στρατηγικές και πρακτικές για τη σε βάθος χρόνου προστασία και διατήρηση του ολοένα και αυξανόμενου ψηφιακού περιεχομένου
 • πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορούν να διαχυθούν καλύτερα στην ευρύτερη κοινότητα και την κοινωνία τα αποτελέσματα του επιστημονικού/ερευνητικού έργου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Δεδομένων των συνθηκών μέσα στις οποίες διοργανώνεται το φετινό συνέδριο, η διάρθρωση του αλλάζει υιοθετώντας μια υβριδική δομή, με προσκεκλημένες ομιλίες, περιορισμένο αριθμός εργασιών της κοινότητας και συνεδρίες συζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν γίνονται δεκτές εργασίες που ανταποκρίνονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Ηλεκτρονικές εκδόσεις & δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου : προσεγγίσεις, απαιτήσεις, μοντέλα διαχείρισης
 2. Διατήρηση ψηφιακής πληροφορίας: σχεδιασμός & υλοποίηση πρωτοβουλιών
 3. Ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο: πρακτικές & πρωτοβουλίες
 4. Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου: πολιτικές & μοντέλα
 5. Προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων και παραγώγων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
 6. Οι τεχνολογίες web 2.0 στην υπηρεσία της διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου

Εργασίες προς αξιολόγηση

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει επί τη βάση του πλήρους κειμένου. Εργασίες που δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα προωθούνται προς κρίση. Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να συντάσσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ συνημμένου αρχείου). Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, απαιτείται όμως η παράθεση μιας περίληψης και πέντε (5) τουλάχιστον λέξεων κλειδιών στην αγγλική γλώσσα. Η υποβολή των εργασιών γίνεται μέσα από το σύστημα διαχείρισης. Εργασίες που κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές. Οι μορφές αρχείων στις οποίες μπορεί κάποιος να καταθέσει την εργασία του είναι: Microsoft Word, Rich Text Format και Open Office Writer.

Αναρτημένες εργασίες

Ομάδες ερευνητών, βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών μπορούν να υποβάλλουν επίσης τις εργασίες τους με τη μορφή αναρτημένων εργασιών. Το κείμενο των εργασιών θα πρέπει να συμπυκνώνεται σε τέσσερις σελίδες με μορφοποίηση όμοια με αυτή των κυρίων εργασιών. Οι αναρτημένες εργασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα εκδώσει η οργανωτική επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αναρτημένες εργασίες θα πρέπει και αυτές να είναι σύμφωνες με τη θεματική ενότητα του συνεδρίου και να παρουσιάζουν με εύληπτο και συμπαγή τρόπο την ολοκληρωμένα έργα, έργα σε πρόοδο, ώριμες τεχνολογικές λύσεις, χρηστοκεντρικές μελέτες και έρευνες κλπ.

Ημερομηνίες

Η ημερομηνία υποβολής του πλήρους κειμένου τόσο των εργασιών προς αξιολόγηση όσο και των αναρτημένων εργασιών είναι η 31η Ιουλίου 2009 (24:00). Η ημερομηνία απόκρισης της αξιολόγησης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2009. Η υποβολή της τελικής μορφής της εργασίας είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2009.

Πληροφορίες

Γεωργίου Παναγιώτης, panos@lis.upatras.gr, 2610969623

Τσάκωνας Γιάννης, john@lis.upatras.gr, 2610969625

Παπαδάτου Φιερούλα, fiori@lis.upatras.gr, 2610969628


----------------------------------------------------------------
Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

1 σχόλιο:

Afroditi Fragkou - Infoscience Addict είπε...

Πόσο θεμιτό είναι να δίνουν λιγότερο από 2 μήνες για να δοθεί το πλήρες κείμενο των εργασιών; Είναι τελείως αποθαρρυντικό για φοιτητές που θα ήθελαν π.χ. να παρουσιάσουν μια πτυχιακή που λογικά ξεκινάνε τώρα... Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ότι αυτή τη φορά θα δούμε περισσότερα νέα πρόσωπα στους εισηγητές από συνήθως.