Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση των Web 2.0 Υπηρεσιών

Η ερευνητική ομάδα GreekLIS στην οποία έχω την χαρά να συμμετέχω, έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων για τις υπηρεσίες Web 2.0, καθώς επίσης και η χρήση τους τόσο από τους βιβλιοθηκονόμους - επιστήμονες της πληροφόρησης, όσο και από τις βιβλιοθήκες στις οποίες εργάζονται.

Αγαπητοί βιβλιοθηκονόμοι, διαθέστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας και συμμετέχετε στην έρευνα >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: