Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Η ψηφιοθήκη του ΑΠΘ στο openarchives.gr

Η ψηφιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης http://invenio.lib.auth.gr/ αποτελεί την 57η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο του openarchives.gr.


Αυτή την στιγμή, η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο με ~2.000 μόνο εγγραφές να έχουν προστεθεί στο openarchives.gr αλλά σταδιακά αυτός ο αριθμός θα γίνει πολύ μεγαλύτερος.

Η ψηφιοθήκη του ΑΠΘ περιλαμβάνει περίπου 125.000 τεκμήρια που κατανέμονται στις εξής συλλογές:
  • Ιδρυματικό Καταθετήριο (IKEE)
  • Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ
  • Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελ. Τύπο (1832-1932)
  • Συλλογή Μακεδονία
  • Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές
  • Άρθρα (36,521)
  • Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.)
  • Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’
Η προσθήκη της είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί την μεγαλύτερη βιβλιοθήκη ευρετηριάζει το openarchives.gr ως τώρα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και ιδιαίτερα στον κ. Θεοδωρόπουλο για την άψογη συνεργασία.