Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

oaipmh.com - Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) Validator & data extractor


Η εφαρμογή oaipmh.com αποτελεί ένα εύκολο τρόπο να επικυρώσετε την εγκυρότητα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που υποστηρίζει το πρωτόκολλο OAI-PMH.

Μέσα από μια απλή ιστοσελίδα, ο χρήστης δίνει το OAI-PMH URL της βιβλιοθήκης που θέλει να ελέγξει και στην συνέχεια εκτελεί σε πραγματικό χρόνο μια σειρά από ελέγχους και βλέπει τα αποτελέσματά τους.

Επιπλέον, μια ακόμη σημαντική δυνατότητα του oaipmh.com είναι η μαζική ανάκτηση μεταδεδομένων από μία ή περισσότερες βιβλιοθήκες με απλό και γρήγορο τρόπο. Έτσι, ο χρήστη μπορεί να εισάγει για παράδειγμα τα URLs από μια σειρά από βιβλιοθήκες και να παραλάβει άμεσα όλες τις εγγραφές τους σε μορφή XML και σε ένα αρχείο ZIP.


View more presentations from Vangelis Banos.

Το oaipmh.com αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια στην ανάπτυξη του openarchives.gr και του εθνικού συσσωρευτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: