Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Άρθρο: Οι ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και η συμμετοχή της χώρας μας στην Europeana

Περίληψη:
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα ιδρυματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα για τους πολιτιστικούς οργανισμούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Περνώντας από το στάδιο της δημιουργίας αυτής της τόσο σημαντικής υποδομής, βρισκόμαστε αυτή την στιγμή στην φάση της περαιτέρω αξιοποίησης του ψηφιακού επιστημονικού & πολιτιστικού αποθέματος που έχει δημιουργηθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την υλοποίηση έργων όπως η Europeana, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μέσα από το έργο EuropeanaLocal στο οποίο παίρνει μέρος η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Στα πλαίσια του έργου, έχει αναπτυχθεί ο εθνικός συσσωρευτής, μια καινοτόμος διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την διασύνδεσητων ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών με την Europeana.


Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΟΝ-LINE της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής.

Ολόκληρο το άρθρο σε μορφή PDF:

Δεν υπάρχουν σχόλια: