Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ετερογένεια στις Ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες, η περίπτωση της EuropeanaΗ παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια της ημερίδας Theory and Practice in digital libraries, a European Approach. Το πολύ ενδιαφέρον υλικό όλων των παρουσιάσεων μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση: http://www.dlorg.eu/index.php/dl-org-events/theory-and-practice-in-digital-libraries-a-european-approach

Δεν υπάρχουν σχόλια: