Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

H Europeana στην Ελλάδα


Στο συμπόσιο H Europeana στην Ελλάδα - Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΤ στις 19 Οκτωβρίου θα παρουσιάσω την Υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή.
Η παρουσίαση θα σκιαγραφήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Συσσωρευτή και τη σημασία του τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος της Europeana όσο και πέρα από αυτό.
Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επιμέρους τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος. Τα κύρια σημεία της ομιλίας είναι τα εξής:
  1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Συσσωρευτή
  2. Europeana Dspace ESE Plugin
  3. Tα εργαλεία λογισμικού ανοικτού κώδικα του ΕΚΤ για το DSpace

Δεν υπάρχουν σχόλια: