Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών αγαθών» στην Αθήνα, 14 - 18 Σεπτ. 2008

Ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)

Αθήνα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2008

Θέμα: «Ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών αγαθών»

Δεν υπάρχουν σχόλια: