Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

Σύνθετες αναζητήσεις στο openarchives.gr

Η μηχανή αναζήτησης του openarchives.gr τροποποιήθηκε και εξελίχθηκε ώστε να υποστηρίζει καλύτερα σύνθετες αναζητήσεις. Χρησιμοποιώντας τα keywords Τίτλος: Περιγραφή: Δημιουργός: Συντελεστής: Θέμα: Από: Εώς: Πηγή: καθώς και τους operators και και ή είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση σύνθετων ερωτημάτων οποιασδήποτε μορφής.

Παραδείγματα
Δείτε ορισμένες ενδεικτικές σύνθετες αναζητήσεις στο openarchives.gr
Η σύνταξη ερωτημάτων αναλυτικότερα
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα keywords σε αγγλικά ή ελληνικά (για λόγους ευχρηστίας υποστηρίζονται πλήρως και οι δύο γλώσσες) και να φτιάχνει ερωτήματα της μορφής Keyword:query. Επιπλέον, μπορεί να ενώνει 2 ή περισσότερα ερωτήματα με τους τελεστές Και και ή. (AND και OR).
Όταν υπάρχει κενό μεταξύ δύο λέξεων εννοείται ότι εφαρμόζεται ο τελεστής AND μεταξύ τους.

Παρακάτω παραθέτω τα υποστηριζόμενα keywords, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί είτε τα ελληνικά είτε τα αγγλικά.
  • dc_title <-> Τίτλος
  • dc_description <-> Περιγραφή
  • dc_creator <-> Δημιουργός
  • dc_contributor <-> Συντελεστής
  • dc_subject <-> Θέμα
  • from <-> Aπό
  • to <-> Εώς
  • source <-> Πηγή
Επιπλέον, υποστηρίζονται τα μονά και τα διπλά εισαγωγικά, για παράδειγμα:
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το keyword Πηγή καθώς δίνει την δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε συγκεκριμένες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Για παράδειγμα, τα παρακάτω: Πηγή:Ψηφίδα, Πηγή:Πέργαμος, Πηγή:Ανέμη, Πηγή:Νημερτής, Πηγή:Πάνδημος, Πηγή:Πανδέκτης περιορίζουν την αναζήτηση στην ομώνυμη ψηφιακή βιβλιοθήκη κάθε φορά.

OpenSearch και RSS support
Εννοείται πως όλα τα παραπάνω λειτουργούν όχι μόνο στο web interface του openarchives.gr αλλά και στις αναζητήσεις μέσω ΟpenSearch καθώς και στα RSS feeds. Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείτε OpenSearch ή RSS APIs μην βάζετε το σύμβολο + ανάμεσα στις λέξεις. Αφήνετε ένα κενό

Ευχαριστίες
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Dr. Κωσταντίνο Λιμνιώτη για τις πολύτιμες συμβουλές και τις εύστοχες παρατηρήσεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: