Σάββατο, 23 Ιουνίου 2007

Διορθώσεις και νέες ενημερώσεις

Το Ιδρυματικό αποθετήριο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης λειτουργεί και πάλι κανονικά! Επιπλέον, ενημερώθηκε εκ νέου το ευρετήριο του openarchives.gr με τις νέες καταχωρήσεις όλων των ψηφιακών βιβλιοθηκών που παρακολουθεί, φτάνοντας στις 55672 εγγραφές.

Επίκειται ανανέωση του λογισμικού του openarchives.gr καθώς στους λίγους μήνες της λειτουργίας του έχουν εντοπιστεί αρκετά προβληματάκια και μικροβελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. Εννοείται πως οποιαδήποτε επισήμανση από την πλευρά των χρηστών είναι ευπρόσδεκτη...

1 σχόλιο:

Rodrigo είπε...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.